Efter hårda förhandlingar har vi fått klart på huvudbandet vilka blir eminenta Diamond Dogs. Det är ett sjuttiotals band i Faces tradition. Gå in på deras sida och lyssna!!!