Bakgrund

Tre inbitna moppegäng från, väster, öster och norr som hade haft spontan kamratkontakt från och till, men som även var antagonister när “andan föll på”, bestämde sig sommaren 1978 för att försöka få till stånd en gemensam hojklubb.

På sensommaren och hösten 1978 hölls ett antal möten med många deltagare för att försöka hitta en struktur och ett tillvägagångssätt för att hojklubben skulle kunna komma till stånd. Många av dessa möten hölls i en numera nedlagd fritidsgård, “49:an”, på norr. Sakta men säkert började man komma fram till ett embryo till klubb och man enades även om en styrelse så småningom. Klubben registrerades som en förening med namnet Henhouse MC. Namnförslaget togs från en gammal västernfilm där Henhouse stod för en dåtida (men även nutida) förlustelseinrättning med företrädesvis kvinnlig personal…

Om bildandet av klubben/föreningen var steg 1 så blev nu steg 2 att hitta en lämplig lokal att skruva (och festa) i. Stan’s “raggare” hade nyligen snott åt sig en schysst fastighet framför våran näsa (senare Allweathers MC:s och därefter Stones MC:s klubbkåk) så vi var tvungna att leta vidare. Det visade sig ganska snart att det fanns ett ödehus nästgårds Stompers MC nere vid SKF/Pumpen. En lokal som stod inför rivning inför eventuell expansion av Pumpens gjuteri. Då inga omdelbara planer fanns hos Pumpen att expandera tyckte vi att det borde gå att få hyra lokalen istället. Vi utsåg därför ett par representanter att börja bearbeta kommunen i ärendet.

Deras första respons var ungefär “Varför starta en klubb till? Det finns ju redan två, KMCK och Stompers MC?” Vårt svar var att dels hade ena klubben “fel inriktning” (läs: för “korta framhjul” osv) och att den andra redan var trångbodd. Efter ett tag började vi trots allt få gehör för våra önskemål och vi fick tillgång till nyckel för att kunna kolla upp vår eventuella framtida hemvist för HH MC. Synen som mötte oss var inte alltför munter: Vitlöksskal i drivor och tapeter som hängde ner från väggarna. Men vi insåg att den stora “Kåken” faktiskt hade god potential att kunna bli något riktigt bra! Vid ett möte bestämdes sålunda att vi skulle be kommunen om att få skriva kontrakt. Kontraktet blev skrivet nov-dec 1978 och vi fick tillgång till Kåken f om dec.

Julhelgen hölls den första riktiga festen i Kåkens kök som var det enda stället där vi kunde få till lite värme (oljepannan fick vi inte fart på förrns i jan -79). Det blev en riktig brakfest där de sparsamma inventarierna inte längre kunde kallas inventarier da’n därpå. Några slaggade kvar i hängmattor skruvade direkt i väggen. Det sovsättet blev också det förhärskande under en ganska lång tid. 1979 gick tiden mest åt till att röja ur och renovera/fixa. På sommaren hade vi fixat det mest grundläggande och vi hade fått till ett antal meckrum och en liten men funktionabel verkstad i källaren.

Invigning av kåken

Den första riktiga festen, som invigde Kåken, hölls sommaren 1979 med medlemmar från både Henhouse MC och Stompers MC. Ett lokalt liveband hade vi på gården och detta renderade vår första påhälsning från “gossarna med tvåfärgade Volvos”. Det visade sig att vi hade “grannar” och att dessa “grannar” inte riktigt hade samma musiksmak som vi (dessutom spelade kanske volymen och klockslaget in…). Nåväl, vårt första “near encounter” avlöpte trots allt lugnt. Bandet fick flytta in i Kåken istället och partajet kunde sedan fortgå fram till morronkvisten. För övrigt var det mycket vanligt på denna tid med fester som slutade da’n därpå…

Saker att minnas

Ganska snart kom vi överens med Stompers om att vi skulle ha ett derby av något slag mellan våra två klubbar så vi bestämde oss för att ha en fotbollsturnering varje sensommar/höst och en hockeybockeyturnering på vintern. Dessa evenemang blev mycket uppskattade och tilldrog sig en hel del publik. Många skratt och roliga minnen finns från dessa tilldragelser och de efterföljande obligatoriska festerna. Vilken klubb som var bäst minns vi inte längre, men det var nog i alla fall Henhouse som oftast fick ha vandringspokalen i prisskåpet om vi inte minns fel… ;)

Den första riktiga puben i kvarteret byggdes 1979 på det översta planet (den finns fortfarande kvar!) och vi kunde börja bjuda över våra Stompersvänner på “barhäng”. Detta uppskattades mycket!

Viktiga händelser

I början på -90-talet var det lite turbulent i klubben pga vissa inre och yttre omständigheter. Detta medförde tyvärr att klubben tappade ett antal medlemmar. Åren efter detta var det ganska osäkert hur klubbens fortlevnad skulle bli och det talades även om att vi skulle kasta in handduken. Men det skulle visa sig att den envisa kärnan både kunde hålla ekonomin och Kåken i övrigt “flytande” så det behövde turligt nog aldrig ske. Längre fram tillkom det både inhyrda och nya lärlingar och klubben kunde så småningom resa sig igen som fågeln Fenix för att återigen anta nya decenniers utmaningar.

I mitten på -90 tyckte vi att det skulle vara ballt med en egen hojfest. Två hinder fanns dock för att det skulle vara möjligt att genomföra. Det ena var att vi var för få medlemmar och det andra att vi saknade lämplig plats. Detta ledde till att vi tog upp en diskussion med Stones MC om att anordna en gemensam sommarfest. Stones MC hade bra folk och även ett bra område att hålla fest på. Vi kunde ganska snart enas om att hålla en fest i juni samma år och att vi skulle kalla den för “Bautafesten”. Detta blev ett återkommande arrangemang de följande åren som upskattades mycket av de besökande. Tyvärr dog denna fest ut pga bristande intresse och för få engagerade. Stones MC upphörde också i slutet på -90 och det fanns då ej längre tillgång till en bra festplats. Några f.d. Stones-medlemmar passade i samband med detta också på att att gå över till Henhouse MC som på detta sätt fick en välbehövlig förstärkning.

Henhouse Motorcycle Club - Since 1978